Expertise kwaliteitsborging

Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsborging zijn steeds belangrijker geworden de afgelopen jaren. De eisen aan interne en externe audits zijn strenger geworden. Elk bedrijf moet interne project en dossieraudits uitvoeren, maar in de praktijk ontbreekt het vaak aan tijd om dit goed op te pakken. Inmiddels hebben we jarenlange ervaring in kwaliteitsbewaking en in het uitvoeren van audits voor een Certificerende Instantie (CI). Ook hebben we ervaring in het begeleiden van nieuwe adviseurs.